Úvodní stránka > Aktuality > 30. 1. 2017 - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „KOLOVÁ OBRNĚNÁ VOZIDLA VELITELSKO - ŠTÁBNÍ A SPOJOVACÍ PANDUR - NÁKUP“

30. 1. 2017 - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „KOLOVÁ OBRNĚNÁ VOZIDLA VELITELSKO - ŠTÁBNÍ A SPOJOVACÍ PANDUR - NÁKUP“

Dne 30. ledna 2017 byla podepsána smlouva na pořízení 20 kusů kolových obrněných vozidel PANDUR (6 kusů ve verzi velitelsko-štábní a 14 kusů ve verzi spojovací) mezi ministerstvem obrany a společností TATRA DEFENCE VEHICLE, a.s.

Vyjednáváním o veřejné zakázce bylo dosaženo závazku uchazeče, že splní veškeré požadavky ministerstva z hlediska předmětu veřejné zakázky. Celkový objem veřejné zakázky je 2 069,366 mil. Kč včetně DPH.  Cena byla ověřena posudky dvou nezávislých soudních znalců, kteří konstatovali, že jde o cenu obvyklou, odpovídající konfiguraci vozidel a použitým technologiím. Vozidla budou zajišťovat vysokou pancéřovou ochranu osádky a budou vybavena zodolněnou sofistikovanou komunikační, výpočetní a přenosovou technikou poslední generace, která zabezpečí veškeré funkcionality kladené na tuto speciální techniku.

Vozidla jsou určena pro plnění úkolů AČR na území ČR a mimo ně a také pro plnění ostatních úkolů, např. v rámci integrovaného záchranného systému.

Smlouva doplňuje rozhodnutí předchozí vlády z r. 2009, kdy byl redukován počet pořizovaných obrněných vozidel na 109 kusů z důvodu omezení finančních zdrojů, vyvolaným probíhající ekonomickou krizí, a realizuje potřebu armády ohledně míst velení a spojení.

Nahoru