Home page > Aktuální průzkumy trhu

Aktuální průzkumy trhu

13. 7.  2020 - Průzkum trhu - „Pořízení prostředků CBRN – COLPRO“

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR, připravuje zahájení průzkumu trhu k projektu „Pořízení prostředků CBRN – COLPRO“.

Cílem průzkumu trhu bude zjistit možnosti výrobců a dodavatelů stanových systémů CBRN -COLPRO k využití v AČR. Tyto systémy musí poskytovat nezbytnou ochranu před širokou škálou nebezpečí CBRN, zejména ochranu před chemickými činidly, ochranu proti biologickým činitelům a ochranu před přímým kontaktem s radioaktivními částicemi.

Celý text: https://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-projektu-porizeni-...

19. 5. 2020 - Průzkum trhu - "Taktický navigační systém (TACAN)"

Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR připravuje zahájení průzkumu trhu k projektu "Taktický navigační systém (TACAN)".

Cílem průzkumu trhu je zjistit, kteří výrobci a dodavatelé jsou schopni uživateli (AČR) dodat komplexní a moderní řešení taktického navigačního systému TACAN, který bude možno instalovat v prostorách vojenských letišť AČR, a to ve variantách pozemních stacionárních a mobilních stanic.

Celý text:http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-projektu-takticky-n...

30. 4. 2020 - Průzkum trhu - "Polní kuchyně na terénním automobilu"

Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR připravuje zahájení průzkumu trhu k projektu "Polní kuchyně na terénním automobilu". 

Cílem průzkumu trhu je zjistit, kteří výrobci a dodavatelé jsou schopni uživateli (AČR) dodat komplexní řešení polní kuchyně na terénním nákladním automobilu nebo dodat užitkovou nástavbu, kterou lze umístit na podvozky terénních nákladních automobilů.

Celý text: https://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-projektu-polni-kuchyne-na-terennim-automobilu

15. 4. 2020 - Průzkum trhu - "Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek – terénní nepancéřovaná sanita"

Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR připravuje zahájení průzkumu trhu k projektu "Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek – terénní nepancéřovaná sanita". 

Cílem průzkumu trhu bude zjistit možnosti výrobců a dodavatelů v kategorii lehkých, nepancéřovaných vozidel se znakem náprav 4x4 nebo 6x6 a se zdravotnickou nástavbou, schopných vzdušného transportu letadly C-130 a pohybu na polních a lesních cestách a v náročném terénu. 

Celý text: http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-projektu-lehky-zdravotnicky-terenni-odsunovy-prostredek-terenni

17. 3. 2020 - Průzkum trhu - "Lehké útočné vozidlo" pro výsadkové vojsko

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR, připravujeme zahájení průzkumu trhu k projektu "Lehké útočné vozidlo - LÚV". 

Cílem průzkumu trhu bude zjistit možnosti výrobců a dodavatelů v oblasti lehkých, částečně pancéřovaných, útočných vozidel o hmotnosti do 9,5 tun, schopných vzdušného transportu těžkými vrtulníky. 

Celý text: https://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-projektu-lehke-utocne-vozidlo-pro-vysadkove-vojsko 

12. 3. 2020 - Průzkum trhu - Simulátor převrácení kolového obrněného vozidla

Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce hledá potenciální výrobce a dodavatele simulátoru převrácení kolového obrněného vozidla (dále jen simulátor převrácení KOV), jako prostředku přípravy osádek KOV pro získání schopností reakce na nehody nebo krizové situace, které končí převrácením vozidla.

Celý text: https://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-simulator-prevraceni...

 

12. 2. 2020 - Průzkum trhu k projektu "Přístroj nočního vidění pro jednotlivce - monokulární" byl zahájen

Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce zahajuje průzkum trhu ve smyslu tržních konzultací k projektu „Přístroj nočního vidění pro jednotlivce – monokulární“. V průběhu února 2020 bude potenciálním výrobcům a dodavatelům rozeslána Žádost o informace (RFI).

Celý text http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-projektu-pristroj-n...

13. 7. 2018 - Průzkum trhu na vozidla MRAP pro jednotku RCP zahájen

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce vyzbrojování a akvizic MO, zahájilo průzkum trhu k projektu „Vozidla MRAP pro jednotku RCP“ rozesláním oficiální „Žádosti o informace“ (tzv. „RFI“ – „Request for Information”) možným dodavatelům této kategorie vozidel.

Celý text: http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-na-vozidla-mrap-pro-j...

8. 6. 2018 - Dokončení průzkumu trhu k projektu „Automobil mostní“

Dne 1. června 2018 Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (dále jen „OdPTA“) završilo proces průzkumu trhu k připravovanému projektu „Automobil mostní“. Cílem projektu je pořízení nových automobilů mostních pro ženijní jednotky AČR, přičemž nové vozy mají nahradit stávající automobily mostní AM-50, které jsou již morálně i technicky zastaralé a  jsou již ve výzbroji armády od poloviny 70. let minulého století.

Celý text:http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/dokonceni-pruzkumu-trhu-k-projektu...

2. 5. 2018 - Průzkum trhu k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“ byl dokončen

Pracovníci Oddělení průzkumu trhu a analýz SVA MO (dále jen „OdPTA“) v minulých dnech dokončili průzkum trhu k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“.

Celý text: http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-k-modernizacnimu-proj...

26. 3. 2018 - Vozidla MRAP pro RCP

Oddělení průzkumu trhu a analýz již připravuje oficiální žádost o informace domácího i zahraničního průmyslu k projektu vozidel kategorie MRAP pro jednotku RCP (Route Clearance Patrol).

Celý text: http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/vozidla-mrap-pro-rcp

14. 8. 2017 - Průzkum trhu s lehkými terénními vozidly se blíží do finále

V minulém týdnu proběhla poslední jednání s potencionálními dodavateli nových lehkých terénních vozidel pro Armádu ČR. Tyto schůzky byly posledním setkáním mezi producenty, budoucím uživatelem a zpracovateli marketingové informace v rámci fáze průzkumu trhu. Nyní bude v řádu týdnů vypracován materiál shrnující zjištěná fakta. Následně bude předán managementu resortu pro další plánování a rozhodování v zahájeném modernizačním programu.

Celý text: http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/pruzkum-trhu-s-lehkymi-terennimi-v...

27. 2. 2017 - Náhrada osobních terréních vozidel

Po několika letech se Ministerstvo obrany České republiky opět zajímá o možnost pořízení nových osobních terénních vozidel pro potřeby Armády ČR. Projekt přezbrojení osobními terénními automobily je aktuálně plánován v rámci střednědobého výhledu od roku 2021.

Celý text: http://vyzbrojovani.army.cz/aktuality/27-2-2017-nahrada-osobnich-terenni...

 

Nahoru