OdNSIP

ZAHRANIČNÍ POMOC

Programy americké vojenské pomoci

V rámci americké vojenské pomoci se uskutečnily dodávky vojenského materiálu pro potřeby ozbrojených sil ČR. Mezi hlavní darované komodity patřily zejména:

  • informační technologie;
  • ruční zbraně;
  • bezpilotní letouny;
  • vybavení pro parašutistický výcvik.

Program bezpečnostních investic NATO

  • Od vstupu ČR do NATO v roce 1999 bylo v rámci Programu bezpečnostních investic NATO NSIP[1] vyčerpáno 3,796 mld. Kč. Realizováno bylo více než 50 aliančních projektů.
  • V souvislosti se zajišťováním nezbytných podmínek pro vedení aliančních operací na území ČR definovaných vrchním velitelem NATO v Evropě pokračovala v roce 2015 implementace systému velení a řízení vzdušných sil ACCS[2], výstavba letištní infrastruktury pro přijetí sil rychlé reakce NATO a infrastruktury pro spojovací jednotku DCM[3] NATO.
  • Vedle přímých investic do výstavby vojenské infrastruktury formou NSIP nabízí NATO českým společnostem participaci na veřejných zakázkách, které jsou hrazeny ze společných prostředků NATO nebo zadávány členskými státy prostřednictvím agentur NATO. V roce 2015 Česká republika obdržela 74 oznámení o výběrových řízeních realizovaných prostřednictvím NATO v hodnotě cca 581 mil. €. Do předmětných výběrových řízení se přihlásilo 8 českých společností.

 

 

[1] NATO Security Investment Programm

[2] ACCS − Air Command and Control System

[3] DCM − Deployable Communications Module

Nahoru