OlogZP

Pořizování majetku a služeb z neinvestičních prostředků

Z neinvestičních prostředků byly v oblasti logistiky AČR realizovány zejména dodávky majetku pro zabezpečení provozu techniky a pro zabezpečení personálu.

V oblasti zabezpečení používání výzbroje a techniky byly v roce 2015 realizovány např. dodávky:

Pohonné hmoty a maziva (litry)

Benzin automobilový

891 131

Nafta motorová

6 711 344

Petrolej letecký

18 524 254

 

Pneumatiky a duše pro pozemní vojenskou techniku v celkovém finančním objemu 35,8 mil. Kč.

V oblasti zabezpečení personálu materiálem osobního použití byly v roce 2015 realizovány dodávky v celkovém finančním objemu 368,9 mil. Kč a to např.:

 

 

Stejnokroj 95 (ks)

Blůza

49 500

Kalhoty

53 000

Kabát

500

 

Pořizování majetku a služeb z investičních prostředků

Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR

K udržení a rozvoji schopností logistiky AČR byly v roce 2015 z investičních prostředků realizovány dodávky majetku:

 • prostředků pro ubytování vojsk v poli
  (14 ks stanů polních nafukovacích a 2 ks multifunkčních velkokapacitních hal nafukovacích)
 • techniky pro vojenské hasičské jednotky dislokované ve vojenských výcvikových prostorech
  (4 ks cisternových automobilů stříkacích CAS)

Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR

K udržení a zabezpečení rozvoje schopností zdravotnického zabezpečení byly v roce 2015 realizovány dodávky majetku:

 • automobil zdravotní silniční - sanita včetně vybavení    - 20 kusů        
 • zdravotnický materiál pro polní nemocnice
 • zdravotnický materiál pro vzdušné odsuny
 • zdravotnický materiál pro CBO Těchonín

Otázky a odpovědi

Otázka ze dne 25. 10. 2017:

Chtěl jsem se zeptat na to, jak to vypadá s dostatkem výstroje pro vojáky? Mám informace, že se vojákům nedostávají hlavně součásti uniforem. Mohli byste mi napsat, jak ten problém vznikl a jak ho řešíte? Které firmy v současnosti výstroj - hlavně  uniformy, maskáče - dodávají a jak? Dále by mě zajímaly dodávky helem a neprůstřelných vest?

Odpověď:

Sekce vyzbrojování a akvizic, odbor logistiky, zabezpečení a podpory, jakožto zadavatel odpovědný za pořizování výstrojních součástek uzavřel na základě požadavků AČR v letošním roce 23 smluv v celkovém finančním objemu 415.172.225,-Kč. Zpravidla se jedná o rámcové dohody, na jejichž základě jsou uplatňovány postupně výzvy k poskytnutí plnění dle potřeb AČR.

Na základě již uzavřených výzev k poskytnutí plnění a kupních smluv bude do skladů AČR v roce 2017 dodána výstroj v celkovém finančním objemu 973.347.664,44 Kč (k dnešnímu dni již splněno 61 % - 595.595.107,98 Kč). Realizace výzev k poskytnutí plnění probíhá vždy na základě požadavků AČR.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavateli není znám problém s nedostatkem výstroje, jak uvádí tazatel ve své žádosti.

Stejnokroj 95 (tzv. „maskáče“) dodávají na základě rámcových smluv uzavřených v roce 2016 společnosti Koutný spol. s r.o. a STV GROUP a.s. Po splnění výzev na základě těchto rámcových smluv bude do skladů dodáno:

 • Blůza 95 letní ZP – R      72.220 ks
 • Kalhoty 95 letní ZP – R   53.650 ks
 • Blůza 95 zel. potisk         29.132 ks
 • Kalhoty 95 zel. Potisk      28.278 ks
 • Kabát 95 zel. potisk         28.323 ks
 • Blůza 95 letní BP – R      10.574 ks
 • Kalhoty 95 letní BP – R  12.000 ks
 • Kabát 95 letní BP – R      3.115 ks

Dále dodávají výstrojní součástky např. společnosti DEVA-FM s.r.o., NORTHMAN OUTDOOR s.r.o., MIRJA s.r.o., VESTIMENTUM s.r.o., Monitex Czech s.r.o., Lubomír Mlček – ASTONA, , Sewing Development Czech Company s.r.o., GOLDECK TEXTIL Gmbh.

V návaznosti na vyčerpání finančních limitů rámcových smluv na dodávku Stejnokrojů 95 je vyhlášeno zadávací řízení  na nákup stejnokrojů 95 (2 části)  s předpokládanou hodnotou 463 mil. Kč a plněním do 30. 11. 2021. Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 27. 12. 2017 (zveřejněno na Profilu zadavatele).

Na dodávky 5 500 kusů balistických přileb uzavřel zadavatel dne 15. 2. 2017 kupní smlouvu se společností ARGUN s.r.o. s plněním do 30. 9. 2020, přičemž prvních 1.300 ks má být dodáno do 30. 11. 2017.

Cestou FMS pořídil zadavatel rovněž 1.000 ks nosičů balistických panelů od americké vlády, které jsou určeny pro použití v zahraniční operaci. Předmětné nosiče již byly dodány.

V současné době probíhá zadávací řízení na pořízení Přileb ochranných balistických 2017 s předpokládanou hodnotou 435 mil. Kč.

Cestou alianční agentury NSPA byly pořízeny rovněž přilby balistické pro seskoky HAHO/HALO (25 ks) a přilby ochranné balistické Air Frame Helmet (celkem 1.100 ks/dosud dodáno 600 ks).

Nahoru