ONMM

Oblast nabývání movitého majetku a služeb

  • Celkem vyhlášeno 94 veřejných zakázek (nejvíce vyhlášeno v měsíci září – 15)
  • Celkem uzavřeno 117 smluv (z toho 10 smluv bylo uzavřeno centralizovaným způsobem, kdy v 8 případech byla centrální zadavatel ÚVN a ve 2 případech ONMM SVA MO pro VLRZ, nejvíce smluv bylo uzavřeno v říjnu – 18)
  • Z neinvestičních prostředků byly v oblasti nabývání movitého majetku realizovány zejména dodávky olejů, maziv a provozních kapalin pro pozemní a leteckou techniku AČR, dále kancelářských potřeb, tonerů, pamětních odznaků k 70. výročí ukončení 2. světové války.
  • Z neinvestičních prostředků byly v oblasti služeb realizovány zejména zakázky na pojištění vozidel a servis vozidel kategorie M1 a N1, zabezpečení veletrhu IDET, zabezpečení výcviku zahraničních specialistů z Jordánska.
  • Z investičních prostředků byly v roce 2015 uzavřeny smlouvy zejména na pořízení osobních silničních automobilů v kategorii velkých a terénních vozidel pro Vojenskou policii a Hradní stráž, autobusů pro Univerzitu obrany, zavazadlových rentgenů pro Vojenskou policii, historických bojových praporů, dělostřeleckých a jezdeckých standart pro Hradní stráž, razicích strojů na osobní známky vojáků a sportovního vybavení pro zabezpečení vojáků z povolání a sportovní reprezentace ASC Dukla.

Zkratky:

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice

ONMM SVA MO – Odbor nabývání movitého majetku Sekce vyzbrojování a akvizic MO

VLRZ – Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

IDET – International Fair of Defence and Security Technology

ASC Dukla – Armádní sportovní centrum Dukla

Nahoru